Kakva je razlika između dvoslojnog i troslojnog parketa?

Troslojnom parketu je, u odnosu na dvoslojni, dodani još jedan – treći sloj (jelov furnir), koji ima isključivo stabilizirajuću funkciju. Naime, da bi daske višeslojnog parketa te veličine (1500-2200×150/190×15 mm) bile dovoljno čvrste i stabilne, one moraju biti izvedene od 3 sloja tj. proizvedene u obliku troslojnog parketa. Dakle, ne bi se moglo reći da je troslojni parket kvalitetniji od dvoslojnog parketa, jer oba parketa savršeno vrše svoju funkciju. Dvoslojni parket proizvodi se u manjim dimenzijama (400-1000×70/90×11 mm) te je za njegovu stabilnost sasvim dovoljna izvedba u obliku dvoslojne konstrukcije.

Što su troslojni gotovi parketi?

Troslojni parketi su vrsta gotovih parketa, koja se sastoji od tri sloja drva. Ukupna debljina troslojnog parketa iznosi 13-20 mm. Gornji sloj čini lamela, uglavnom od tvrdog drva (vrsta po izboru kupca) debljine 4 mm, srednji sloj čine daščice mekog drva (jelovine) , a donji sloj čini jelov furnir. Slojevi su međusobno unakrsno slijepljeni ljepilom. Površina parketa (gornji sloj – pokrovna lamela) je strojno obrađena – lakirana, nauljena ili obrušena. Standardne dimenzije parketnih dasaka troslojnog gotovog parketa kreću se u rasponu dužina 1500-2200 mm i širinama 150 do 190 mm.
Parketi čiji gornji sloj čini cjelovita, jednoredna pokrovna lamela (engl. one-strip, njem. ein-Stab), još se često nazivaju i troslojnim seljačkim podovima.

Što su dvoslojni gotovi parketi?

Dvoslojni parketi su vrsta gotovih parketa, koja se sastoji od dva drvena sloja. Ukupna debljina dvoslojnog parketa iznosi 11 mm. Gornji sloj čini lamela od tvrdog drva (vrsta po izboru kupca) debljine 4 mm, dok donji sloj čine daščice mekog drva (jelovine) debljine 7 mm. Slojevi su međusobno unakrsno slijepljeni ljepilom. Površina parketa (gornji sloj – pokrovna lamela) je strojno obrađena – lakirana, nauljena ili obrušena. Standardne dimenzije parketnih daščica gotovog dvoslojnog parketa kreću se u rasponu dužina 400-1500 mm i širinama 70, 90 i 120 mm. Gornji sloj parketa čini cjelovita, jednoredna pokrovna lamela (engl. one-strip, njem. ein-Stab).

Što su gotovi parketi?

Gotovi parketi su višeslojni (dvoslojni i troslojni) parketi, čija površina je unaprijed završno obrađena (lakirana, nauljena) ili je pripremljena za završnu obradu na način da je unaprijed strojno obrušena. Gotovi lakirani i nauljeni parketi su nakon polaganja spremni za „upotrebu“, dok je na brušeni gotovi parket nakon polaganja potrebno ručno nanijeti završni premaz tj. lak ili ulje.